ENGELLİ KADINLARIN TARIMA KAZANDIRILMA PROJESİ

Ülkemizde engelli vatandaşlar için yürütülen birçok çalışma olmasına karşın; farklı engelli gruplarının engellerinden dolayı toplumsal yaşama tam ve eşit katılımı sağlanamamaktadır. Bu da onların toplumla bütünleşmelerini önemli ölçüde engellemektedir. Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli engel ise istihdam sorunudur. İlimizde de yüzlerce engelli vatandaşımız bulunmaktadır.

İşsizlik veya çalışanların çalışma koşullarının yetersizliği, zaten engelleri nedeni ile zor bir hayatı olan engellilerimizi kuşatan olumsuzluklar arasında adeta diğer sorunların da temeli konumundadır. Engellilerin niteliklerini dikkate alarak, uygun bir eğitimle üretim ağında yer alabilmelerini sağlamak düşüncesi ile “Engelli Kadınların Tarıma Kazandırılma Projesi” hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında başvuruları alınan engelli kadınlarımızı bir dizi eğitimden geçirerek eğitim sonucunda sınav ve mülakat da başarılı olan 16 engelli kadın kurulacak tesiste istihdam edilecektir.

Kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla dezavantajlı gurup olan engelli kadın bireylerin topluma katılımı ve iş sahibi olabilmeleri için çiftçilerimizin yetiştirdikleri ürünleri, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek tarımdan her zaman uzak tutulan engelli kadın çiftçilerimiz, kazanç elde etmeleri sayesinde tarıma kazandırılarak hayata tutunmalarına yardımcı olunacaktır.

Yürütülecek olan bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında sadece engelli olan ilk başta 16 kadın bir araya gelerek örnek bir tarımsal kalkınma kooperatifi kurmaları sağlanacaktır. Engelli çiftçilerimizin arazi koşullarında aktif olarak çalışamamasından dolayı, engelli bireylerin çalışmasına uygun olarak inşa edilecek meyve kurutma tesisinde kurutacakları meyveleri paketleyerek okul kantinlerinde, online web sitesinde ve ilimiz tramvay duraklarına yerleştirilecek olan otomat makineleri aracılığı ile pazarlayabileceklerdir.

Bu sayede engelli olan kadın çiftçilerimiz, başta elma olmak üzere taze veya kurutularak paketlenmiş yöresel ürünleri satışa sunmak için kendi işlerini kurmaları sağlanmış olacaktır.

Arazi koşullarında aktif olarak çalışamayan engelli kadınlarımıza ulaşabilmek için tesiste kurutulacak olan ürünleri kırsalda üretim yapan birinci derece akrabasın da engelli bulunan çiftçilerimizin ürünlerini kooperatif alarak ailelerine destek sağlanmış olacaktır.

Ayrıca; günümüzde insanların sürekli koşturmaları arasında yeterli zamanının olmamasından dolayı sağlıklı beslenmeleri için zaman bulamamaktadırlar, yapılacak olan bu projeyle tüketicilerin bu koşturma sırasında sağlıklı kurutulmuş meyvelere kolaylıkla ulaşmaları hedeflenmektedir.

Proje sayesinde evlerinden dışarı çıkmayan engelli kadınlar istihdam edilerek her gün kendi işyerlerine gitmeleri sayesinde öz güvenleri attırılarak engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama entegrasyonlarında en önemli unsur hayata geçirilecektir.

Proje sonunda elde edilen başarı ile kamuoyunda engelli kadınlar hakkında oluşmuş ön yargıları ortadan kaldırarak, engellilerin tarımda da engel tanımayacağı kamuoyuna ispatlanıp, diğer engelli bireylere ülke genelinde örnek teşkil etmesi sağlanacaktır.